Teori & koncept

Förhindra att rök sprids i anläggningar genom att använda rökdetektorer i ventilationskanaler

2021-02-17

Dela inlägget

Rök från en typisk brand i en anläggning innehåller ofta hundratals olika farliga kemikalier och ångor. Som ett resultat kan de skador som orsakas av röken ofta vara värre än skadorna från den faktiska branden. Rökdetektorer i ventilationskanaler är en utmärkt lösning för att upptäcka rök i ett tidigt skede och förhindra att den sprids.

Förhindra att rök sprids i anläggningar genom att använda rökdetektorer i ventilationskanaler

Rökdetektering i kanaler kan rädda både liv och egendom

En rökdetektor är ett ovärderligt verktyg för att begränsa spridningen av rök i en anläggning. Genom att upptäcka rök i ett tidigt skede är chansen större att en snabb och kontrollerad evakuering av en anläggning kan genomföras, vilket i sin tur kan rädda både liv och egendom.

Ett ventilationssystem är ett utsatt område eftersom det mer eller mindre förbinder ventilationen i alla rum och brandceller i en anläggning. Stora luftflöden passerar hela tiden genom ventilationssystemet, vilket innebär att rök och farliga partiklar snabbt kan spridas från ett rum till resten av anläggningen genom ventilationskanalerna. Nyckeln till att undvika detta är att installera rökdetektorer i ventilationskanalerna. När rök upptäcks skickar rökdetekteringssystemet ett larm till styrenheten och DUC (Datorundercentral). Dessa kan sedan snabbt genomföra motåtgärder som att stänga spjäll och initiera forcerad ventilation för att begränsa rökspridningen.

 

Ett venturirör, ett rökdetektor och en styrenhet

Rökdetektorer i ventilationskanaler behövs i princip i alla byggnader som har ventilationssystem, såsom kontor, sjukhus, varuhus och skolor. I nya byggnader installeras ofta rökdetektorer och ventilationssystem samtidigt. I befintliga byggnader kan de exempelvis installeras under ombyggnader och renoveringar. Ett rökdetektorsystem består av en luftprob (ett så kallat venturirör)  1  och en rökdetektorkapsling  2  med en integrerad eller extern kontrollenhet  3 . Det är ett slutet system, där luft från ventilationskanalen kommer in i venturiröret, passerar genom rökdetektorn och återvänder genom venturiröret tillbaka till ventilationskanalen.

Optiska rökdetektorer använder fotosensorer för att analysera luften

De första rökdetektorerna på marknaden innehöll radioaktiva ämnen som naturligtvis var skadliga för miljön. Sedan dess har utformningen av rökdetektorn utvecklats till att exempelvis bestå av optiska detektorer som använder ljus istället för radioaktivitet för att mäta luften. En fotosensor känner av ljuset inuti detektorn och reagerar om röken kommer in i detektorn, eftersom röken skapar en reflektion av ljuset. Detta ökar mängden ljus som träffar fotosensorn, vilket utlöser rökdetektorlarmet.

Eftersom rökdetektorn hela tiden analyserar stora mängder luft kommer den så småningom att bli smutsig och behöva bytas ut. För att förlänga rökdetektorns livslängd och göra den mer hållbar har alla Calectros kanalrökdetektorer en inbyggd automatisk känslighetsjustering. Vi rekommenderar också att man rengör utrustningen vartannat år. Förutom att vara hållbara måste rökdetektorer för ventilationskanaler vara lätta att installera och kräva minimalt underhåll.

Calectros Uniguard upptäcker rök i luftflödeshastigheter från 0,2 m/s till 20 m/s

Calectro har många års erfarenhet av att arbeta med rökdetektering i kanaler. Vårt rökdetekteringssystem Uniguard är anpassat till de flesta länders regelverk. En av våra mest populära rökdetektorer för ventilationskanaler är UG-3-O, med en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktionalitet under hela detektorns livslängd. Systemet uppfyller alla krav för utmärkt rökdetektering med luftflödeshastigheter från 0,2 m/s till 20 m/s. Calectros UG-3-O är ett utmärkt exempel på en produkt som hjälper dig att snabbt upptäcka rök i dina ventilationskanaler, så att du kan genomföra motåtgärder som att stänga spjäll för att begränsa rökspridningen.

I hope you enjoyed reading my article about smoke detectors in ventilation ducts. Feel free to visit our website for more information and to learn more about Calectro’s products. Also, we would love for you to say hi on our social media!

Jag hoppas att du gillade min artikel om rökdetektorer i ventilationskanaler. Läs gärna vidare på vår hemsida för mer information och för att lära dig mer om Calectros produkter. Följ oss även gärna i våra sociala medier, Linkedin, Facebook, Instagram och YouTube!

Utforska våra olika Uniguard rökdetektorer

Relaterade artiklar

  • Teori & koncept

    2021-03-03

    Hur viktigt är bra ventilation? Väldigt.

    Läs mer
Alla artiklar