Uppsamling av givarsignaler

För att få behagligt inomhusklimat i en lokal används givare och ställdon av olika slag och fabrikat. Dessa kopplas ofta till ett centralt styrsystem som bearbetar inkommande mätvärden, reglerar och styr olika ventilationsfunktioner. IOMB familjen omfattar ett flertal IP54-kapslade I/O-moduler som vidarebefordrar upp till 12 mät- och styrsignaler via en enda kabel, därigenom minimeras kabeldragning och in och utgångar frigörs i det centrala styrsystemet.

Hur fungerar applikationen? (exempel med IOMB-02)

IOMB  hämtar i detta exempel information från en CO2 sensor  via 0-10 V signal och från en PIR-sensor  3  via digital signal. Dessa kopplas till ingångarna på en IOMB-02 som tolkar om signalerna till Modbus RTU och skickar informationen till styrcentralen  4  . Styrcentralen returnerar signaler via Modbus RTU tillbaka till IOMB-02. I/O modulen tolkar om signalen till analog 0-10 V signal som styr ett spjäll  5  och till PWM-signal som styr en radiator  6  .

Schematiskt upplägg för IOMB-02

Varför Calectros IOMB familj?

Stora I/O möjligheter i ett litet format

IOMB familjen har en mängd in- och utgångar, både digitala och analoga och vissa utgångar kan leverera 24V PWM-signal. Detta ger fantastiska möjligheter att samla alla I/O på ett centralt ställe och minimera kabeldragningen mellan installation och styrcentral. All kommunikation sker via Modbus över en enda kabel vilket frigör in/utgångar på styrcentralen.

Gjord för tuffa inomhussmiljöer

Hela IOMB familjen är IP54-kapslad för att kunna monteras i krävande miljöer som ventilationsutrymmen, undertak osv. Kapslingen har genomskinligt lock och tydliga LED-indikatorer på kretskortet för att användare och installatör lätt ska kunna avgöra funktion utan att behöva öppna enheten. Kapslingen är även försedd med 6 st. M16 och 2 st. M20 kabelförskruvningar, för enkel kabeldragning med bibehållen IP-klass.

Fabrikatsoberoende via Modbus

Modbus är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör central övervakning och styrning av alla anslutna enheter i nätverket. IOMB har Modbus RTU kommunikation via RS485 som standard. I/O-Modulen kan även kompletteras med IOMB-TCP/IP för nätverkskommunikation.

Valbar default-funktion

IOMB familjen har valbar funktion för vad som ska ske vid avbrott i Modbus-kommunikationen. Detta innebär att de digitala och analoga utgångarna kan ställas i individuellt valbara lägen om Modbus-kommunikationen avbryts under en viss tid.

Redo för framtiden

IOMB-02 och IOMB-03 kan enkelt upgraderas med en TCP/IP gateway (säljs separat, IOMB-TCP/IP) som ger möjlighet att styra I/O enheten via standardiserat Ethernet nätverk.

Läs mer!

Nedan finns snabblänkar till Calectros IOMB familj. Vill du se alla produkter så finner du dem via länken ”Se hela vårt produktsortiment” nedan till höger eller via PRODUKTER i huvudmenyn.