Tips & råd

5 tips på hur du installerar dina kanalrökdetektorer på bästa sätt

2022-01-26

Dela inlägget

Dagens kanalrökdetektorer är byggda med avancerad teknik. De kan rädda liv, men bara om de installeras på rätt sätt. Ett misstag under installationen kan få allvarliga konsekvenser, och det kan hända även erfarna installatörer. Här delar vi med oss av fem tips på hur du installerar dina kanalrökdetektorer på bästa sätt.

5 tips på hur du installerar dina kanalrökdetektorer på bästa sätt

1. Placera kanalrökdetektorn på avstånd från störningskällor

När du installerar en rökdetektor i en ventilationskanal ska du se till att undvika störningskällor. Om kanalrökdetektorn installeras för nära en störningskälla finns det risk att luftfickor bildas, vilket kan orsaka flödesstörningar. Detta kan ha en negativ inverkan på luftprovtagningen och leda till att rökdetektering fördröjs eller misslyckas.

Välj alltid ett lämpligt avstånd från alla spjäll, böjar och andra dimensionsmässiga avvikelser i kanalsystemet. Det bör helst finnas ett avstånd på tre gånger kanalens diameter framför störningskällan och fem gånger kanalens diameter efter störningskällan.

Illustration som visar lämpligt avstånd till en kanalrökdetektor i förhållande till störkällor. Här visas modellen UG-7 men avstånden är demsamma för alla våra modeller.

Med det sagt så kan det ibland vara svårt att få till dessa större avstånd utan störningskällor i ventilationskanaler. Kanske har man inte beräknat tillräckligt mycket utrymme i ritningen, exempelvis. Om så är fallet, och du inte har något annat val än att placera kanalrökdetektorn nära en störningskälla, är det särskilt viktigt att utföra ett fullskaligt röktest genom att införa konstgjord rök i ventilationssystemet. Det är det enda sättet att få reda på om kanalrökdetektorn gör sitt jobb. Vi rekommenderar att man alltid gör detta, oavsett var detektorn är placerad.

2. Placera kanalrökdetektorn så att den är synlig och åtkomlig vid servicebehov

När du installerar en kanalrökdetektor ska du se till att placera den så att det är lätt för drift- och underhållspersonal att hitta den. Det vita detektorhuvudet har en röd lampa som indikerar ett brandlarm och en grön lampa (båda cirkelformade) som indikerar ett servicelarm. Beroende på modell kan det också finnas ytterligare indikationslampor. Om detektorn måste placeras dolt, till exempel i ett schakt eller ovanför ett innertak, måste man installera inspektionsluckor med skyltar som anger ”Dold rökdetektor”.

Undvik också att installera detektorn där kondensproblem kan uppstå. Ibland är detta omöjligt, till exempel om detektorn behöver installeras utomhus eller på en ouppvärmd vind. I dessa fall måste detektorerna isoleras och märkas ut enligt beskrivningen ovan.

3. Anpassa längden på venturiröret till kanalens storlek

Var uppmärksam på venturirörets längd. Storleken på ventilationskanaler kan variera kraftigt, men oavsett storlek ska venturiröret samla luft från hela ventilationskanalen.

Du ska därför alltid mäta ventilationskanalens diameter/bredd och se till att röret tränger in i minst 90 procent av kanalens bredd. Möjligheten att upptäcka rök och förebygga brand i ett tidigt skede förbättras med högkvalitativa luftprover. Om du använder monteringsfästen med cirkulära kanaler eller extern isolering bör längden på venturiröret inuti kanalen fortfarande ligga på minst 90 procent.

4. Se till att ansluta kanalrökdetektorn på rätt sätt

Spänningen och principen om att ansluta kanalrökdetektorn elektriskt kan variera beroende på modell och marknad. Kontrollera alltid mot såväl manualen som ingår i leveransen av kanalrökdetektorn som de elektriska ritningarna för ditt projekt, för att ta reda på hur du ansluter kanalens rökdetektor på rätt sätt.

Det finns i princip två typer av rökdetektorer: de med en extern kontrollenhet och de med en inbyggd kontrollenhet.

Med en extern kontrollenhet och en sluten krets, med en eller flera sensorer i kretsen, ska man komma ihåg att avsluta kretsen med ett slutmotstånd i sista detektorn. I teorin är det möjligt att ansluta ett stort antal sensorer i en slinga. Av praktiska skäl rekommenderas dock att slingan innehåller färre än tio detektorer. Fördelen med en extern kontrollenhet är den reducerade kabeldragningen och statusindikering av den totala kretsen på en central plats.

Kanalrökdetektorer med inbyggd kontrollenhet har potentialfria reläkontakter för larmsignalering och behöver samtidigt en modellberoende strömförsörjning. Beroende på kraven finns det olika alternativ för kabeldragning av dessa enheter.

Kontrollera kanalrökdetektorns funktion

När du är klar med installationen är det dags att kontrollera funktionen. Kontrollera först att kanalrökdetektorn är korrekt installerad i förhållande till luftflödets riktning. Kontrollera kablarna och adapterlocket för att se till att de är väl förseglade.

Förse detektorn med rök genom testhålet med hjälp av en rökspray. Observera detektorns reaktion. Detektorn ska skicka ett larm och initiera automatiska motåtgärder för begränsning av rökspridningen. Sist men inte minst ska du se till att sätta tillbaka provhålspluggen.

Se en fullständig installationsvideo som visar hur man installerar en Uniguard kanalrökdetektor:

Filmen visar vår modell UG-7, som är speciellt framtagen till den amerikanska marknaden. Det mesta är gemensamt för samtliga av våra kanalrökdetektorer men viss variation kan förekomma. Följ alltid beskrivningen i den medföljande instruktionen för just den modell du skall installera.

Det var allt för detta blogginlägg. Jag hoppas att du tyckte mina tips var till nytta. Om du behöver hjälp under installationen, kontakta gärna oss på Calectro så hjälper vi till!