Ventilationskanal Rök

Calectros en-rörs rökdetektorer används som en vital del av en lokals brandskydd. Kanaldetektorns venturikanal är monterad inne i ventilationssystemet och ger snabbt och effektivt larm om rökpartiklar i ventilationsluften skulle upptäckas. Systemet kan även aktivera spjäll eller fläktar och därigenom hindra spridning av rök till andra delar av lokalen. Genom att bara ha ett rör, blir Uniguard enkel att montera och driftsätta och kanaldetektorerna finns både i stand-alone variant med inbyggd kontrollenhet, utan kontrollenhet eller utrustade med modbus. 

5 produkter
Bästsäljare UG-3-O
UG-3-O
Optisk rökdetektor med automatisk känslighetsjustering och servicelarm. För anslutning till kontrollenhet. Vi rekommenderar i första hand denna detektor!
Stand Alone UG-5-AFR-24V
UG-5-AFR-24V
Optisk rökdetektor för kanalmontage, med automatisk känslighetsjustering, servicelarm och inbyggd kontrollenhet, 24V.
Stand Alone UG-3-A4O
UG-3-A4O
Optisk rökdetektor med servicelarm och inbyggd kontrollenhet, 24V.
Stand Alone UG-3-A5O
UG-3-A5O
Optisk rökdetektor med servicelarm och inbyggd kontrollenhet, 230V.
Nyhet UG-3-O-MB-R
UG-3-O-MB-R

Optisk rökdetektor med Modbuskommunikation, automatisk känslighetsjustering och servicelarm.