Luftprover av hög kvalitet för att upptäcka rök i ventilationen

Teknologi & produkter 2022-09-22

För att upptäcka och förhindra att rök sprids i ventilationskanaler är det viktigt att rökdetekteringssystemet får luftprover av hög kvalitet. En luftsond i form av ett rör, även kallat venturirör, är ett effektivt sätt att kontinuerligt samla in luftprover. Med...

Läs mer
Luftprover av hög kvalitet för att upptäcka rök i ventilationen