Rökdetektering i ventilationskanal

Rökdetektering i ventilationskanal görs för att tidigt upptäcka brandrök i ventilationssystem och vid detektering avge larm till kontrollenhet och undercentraler. Dessa kan då snabbt sätta in motåtgärder som att stänga spjäll och starta forcerad ventilation för att begränsa rökspridningen.

Hur fungerar enrörs-rökdetektering i kanal?

Systemet bygger på en luftprob (sk. venturirör), en detektorkapsling  2  och en kontrollenhet  3  (Uniguard finns även med integrerad kontrollenhet). Venturiröret leder luft från kanalen till detektorkapslingen som är placerad på utsidan av kanalen, där en rökdetektor detekterar möjliga brandpartiklar i luften. Vid larm signalerar rökdetektorn till kontrollenheten som via reläer stänger spjäll, stoppar/startar fläktar och skickar larmet vidare till t.ex. undercentralen. Kapslingen och rörets aerodynamiska utformning är av högsta vikt för att tidigt kunna detektera små mängder rökpartiklar i luften.

Varför Calectros rökdetektorer?

Avancerad venturirörsteknologi

Uniguards patenterade venturirör är är försett med aerodynamiska flänsar som på effektivaste sätt hämtar luft från hela ventilationskanalens djup och levererar denna till rökdetektorn. Detta underlättar upptäckandet av rökgaser även vid små doser och låga lufthastigheter. Venturirörets effekt är uppmätt och dokumenterad av externa laboratorier.

Flödesoptimerad kapsling

Uniguards patenterade kapslingsprogram (UG-3/4/5) är specialdesignade i simuleringsprogram för att uppnå maximal koncentration av rökgaser kring rökdetektorn. Tillsammans med venturiröret skapar kapslingarna en oöverträffad detekteringsförmåga, även vid små luftmängder. De har även en en indikator för enkel inspektion av luftflödet.

Automatisk känslighetsjustering

Uniguards rökdetektorer har en inbyggd automatisk känslighetsjustering som mäter basvärdet i luftströmmen varje dag och kompenserar för möjliga variationer i systemet över tid. Detta minimerar risken för oönskade larm och onödigt underhåll.

Tydlig indikator av larm

Uniguard versionen UG-3 har förutom larmindikation på rökdetektorn, även lysdioder på baksidan för lättare kontroll av larmstatus i trånga utrymmen.

Larmfördröjning

Vid behov kan kontrollenheten ABAV-S3 konfigureras med larmfördröjning för att förhindra oönskade larm tex. i samband med imkanaler. Observera att denna funktion endast får aktiveras i samråd med den person som är ansvarig för fastighetens brandskydd.

Allt om kanalrökdetektering i en handbok

Som när det gäller det mesta så är kunskap A & O för att kunna utnyttja ett system maximalt. I vår handbok ”Rökdetektering” kan du läsa mer om tips och problemlösning i samband med rökdetektering i ventilationskanaler. Kontakta oss via e-post så skickar vi den senaste versionen till dig.

Se filmen om UG-3 rökdetektor

Filmen visar en kortfattad animering av applikationen och funktionen av vår rökdetektor för ventilationskanal, Uniguard Superflow UG-3.