Läckageövervakning

Läckageövervakning är en nödvändighet för alla utrymmen där fuktkänsligt material eller installationer kan, om olyckan är framme, skadas av fukt och inträngande vatten. Calectros CLA system för läckageövervakning skyddar din installation dygnet runt och används i en mängd olika utrymmen som normalt är torra och där larm önskas om ett vattenläckage skulle upptäckas. CLA har ett mycket brett användningsområde inom t.ex. applikationer som serverhallar, bibliotek, elektriska undercentraler, kulvertar, rörschakt och vid vitvaror som använder vatten. Hela systemet är underhållsfritt och mycket lätt att installera då den textilbaserade givarslingan enkelt limmas fast i de utrymmen som behöver övervakas.  Slingan kan delas upp med signalkabel mellan sektioner med en gemensam larmsignal. Som exempel kan ett antal rörschakt med var sin givarslinga kopplas samman till en gemensam detektor. Upp till 100 meter givarslinga kan användas till en detektor.

Hur fungerar Calectros läckageövervakningssystem?

Systemet bygger på en textilbaserad, Calectro-utvecklad givarslinga CLA-ST   med två sensortrådar invävda. Givarslingan limmas fast omkring de lägsta punkterna i en lokal t.ex.ett golv eller kabelgolvbrunn. Givarslingan kopplas sedan till detektorn CLA  2  som kontinuerligt mäter i slingan och om slingan kommer i kontakt med vatten går detektorn i larm. CLA indikerar larm med ljussignal och reläbrytningar och larmkänsligheten kan finjusteras i tre olika nivåer.

Varför Calectros läckageövervakningssystem?

Driftsäkert system med avancerad givarslinga

Systemet och givarslingan använder en avancerad spännings-teknik för att undvika galvanisk korrosion och fellarm. Systemet övervakar kontinuerligt slingan och om avbrott eller kortslutning skulle ske på slingan felindikeras detta på CLA-enheten.

Ställbar känslighet

Beroende på det underlag som givarslingan monteras på, kan olika känslighet behöva ställas in på CLA-enheten. Läckagelarmet har möjlighet till känslighetsjustering i tre steg, från låg till hög. Vid leverans är CLA inställd på låg känslighet.

Anpassningsbar till olika anläggningars behov

Automatisk larmrelä-återställning eller manuell larmrelä-återställning kan väljas på CLA via bygling, för att passa olika anläggningar och installationers önskemål.

Tillfälligt kan ett larm alltid kvitteras bort i 24 timmar genom att trycka in resetknappen på CLA-enheten. Är bandet fortfarande fuktigt efter 24 timmar återgår funktionen beroende på inställning enligt ovan.

Kan täcka stora ytor med flertalet givarslingor

Flertalet givarslingor kan kopplas samman till en slinga på upp till 100 meter. Detta ger möjligheter att täcka stora installationer med endast en lång givarslinga och en CLA-enhet.