Teknologi & produkter

Luftprover av hög kvalitet för att upptäcka rök i ventilationen

2022-09-22

Dela inlägget

För att upptäcka och förhindra att rök sprids i ventilationskanaler är det viktigt att rökdetekteringssystemet får luftprover av hög kvalitet. En luftsond i form av ett rör, även kallat venturirör, är ett effektivt sätt att kontinuerligt samla in luftprover. Med hjälp av luftflödet i ventilationskanalen skapas högt och lågt lufttryck i venturiröret. Det gör att venturiröret kan ge luftprover som är perfekta för analys av potentiellt farliga partiklar.

Luftprover av hög kvalitet för att upptäcka rök i ventilationen

En luftprob i form av ett rör samlar in luftprover i ventilationskanaler

Ett rökdetektorsystem består normalt av en luftprob  och en rökdetektorkapsling  2  med en integrerad eller extern kontrollenhet. Själva rökdetektorn kan inte placeras i ventilationskanalen på grund av att en stor mängd damm och partiklar i luften då skulle fastna i den och hindra den från att analysera luften. Istället placeras en luftprob i form av ett rör i ventilationskanalen. Röret samlar in luftprover från kanalen som skickas till rökdetektorn som är placerad på utsidan av ventilationskanalen.

Rökdetektorn söker efter potentiellt farliga partiklar i luften. Om rök upptäcks skickar rökdetektorn en signal till styrenheten, som med hjälp av reläer kan stänga spjäll, stoppa/starta fläktar och vidarebefordra larmet till exempelvis en DUC (dataundercentral).

Venturieffekten – luftflöde skapat genom en kombination av högt och lågt tryck

Kapslingens och rörets aerodynamiska utformning är avgörande för att låga halter av rökpartiklar i luften ska kunna upptäckas i ett tidigt skede. Röret som samlar in luftprover från kanalen, och som även kallas venturirör, bygger på venturieffekten, uppkallad efter den italienske fysikern Giovanni Battista Venturi (1746–1822). Venturieffekten är en sänkning av lufttrycket till följd av att luft strömmar med högre hastighet genom en trängre del av ett rör. Det enda ett venturirör behöver för att fungera är därmed ett luftflöde i ventilationskanalen på minst 0,2 meter per sekund. Inga pumpar eller annan energikrävande mekanik ansluts till röret. Det genererar inget buller och ger inget servicekrävande slitage på röret.

 

CFD-analys från utvecklingen av vårt venturi luftprovtagningsrör

Tre aerodynamiska öppningar samlar in luft på ett effektivt sätt

Calectros rökdetekteringssystem Uniguard har ett patenterat venturirör bestående av tre separata kanaler som kombineras till ett större rör, utformat som en triangel. Varje kanal har en aerodynamisk öppning. När luftflödet når den främre kanalen skapas ett högt lufttryck som pressar luften till rökdetektorn. När luften i ventilationskanalen passerar på vardera sidan om röret, där de andra två kanalerna finns, ökar dess hastighet vilket leder till lågt lufttryck (venturieffekten). Detta bidrar till att dra tillbaka luften från rökdetektorn till ventilationskanalen.

Konstruktionen av Calectros venturirör, med två kanaler som skapar lågt tryck istället för en, har utvärderats på detaljnivå och genomgått flera tester för att ge bästa möjliga resultat. Vi har funnit att detta är det effektivaste sättet att hämta luft från hela ventilationskanalen och leverera den till rökdetektorn. Vår konstruktion underlättar upptäckten av farliga partiklar även i låga halter och vid mycket låga luftflöden.

Produkter för ett säkert, sunt och behagligt inomhusklimat

Calectro AB grundades 1969 och har varit experter på rökdetektering och HVAC-komponenter sedan dess. Vi konstruerar och tillverkar våra produkter utifrån våra kunders behov, och erbjuder dem till aktörer inom fastighetsautomations- och styr- och reglerindustrin över hela världen. Calectros produkter finns överallt i ditt dagliga liv och bidrar till att skapa ett säkert, sunt och behagligt inomhusklimat.

Vill du veta mer om Calectro och våra rökdetekteringssystem för ventilation? Besök vår hemsida för mer information och kontaktuppgifter. Håll även utkik efter nästa artikel där jag beskriver skillnaderna mellan att ha ett venturirör som består av ett respektive två rör.

Relaterade artiklar

 • Teknologi & produkter

  2021-09-22

  Fyra vanliga frågor om känslighet i kanalrökdetektorer

  Läs mer
 • Teknologi & produkter

  2021-01-13

  Ledande inom brandsäkerhet och fastighetsautomation (Del 1)

  Läs mer
Alla artiklar