Reglering av lufttryck

Cirkulation av luft är en viktig komponent för ett behagligt inomhusklimat. Genomströmningen genom lokalen måste konstant kontrolleras och justeras. CALAIR-PR är en allt-i-ett lösning som tillsammans med en takfläkt både mäter och reglerar lufttrycket. CALAIR-PR är mycket lättinstallerad och injusteringen går snabbt via den tydliga OLED-displayen.

Hur fungerar applikationen?

Systemet bygger på en CALAIR-PR tryckregulator   1  med inbyggd tryckgivare som kopplas direkt till ett takfläkt  2 . Tryckregulatorns tryckgivare mäter konstant trycket i ventilationskanalen och justerar fläktens effekt beroende på de behov som finns i lokalen (tex. användning av spisfläkt .) Genom att ansluta en utetemperaturgivare kan tryckregulatorn kompensera börvärdet beroende på den aktuella utetemperaturen. Om så önskas kan systemet övervakas och styras via Modbus kommunikation.

Varför Calectros CALAIR-PR?

Kompakt design (tryckgivare och regulator i ett)

CALAIR-PR är utvecklad för enklast möjliga installation, men med all funktionalitet en installatör kan behöva i mer utmanande situationer.
Enheten har inbyggd tryckgivare och har ingång för temperaturmätning via extern temperaturgivare. Via den tydliga och belysta displayen kan justering och inställningar snabbt utföras.

Lättnavigerad och tydlig display

OLED-displayen ger oöverträffad läsbarhet. Via ett lättöverskådligt menysystem med tryckknappar görs alla inställningar.
Menysystemets språk är valbart mellan svenska, engelska och tyska.

Ställbar reglerhastighet

CALAIR-PR har fördefinierade reglerhastighetskurvor som förenklar anpassning till olika fläktegenskaper.

Många extra möjligheter, ändå enkel att handha

För den avancerade installatören erbjuder CALAIR-PR en mängd extra inställningsmöjligheter som kan behövas i mer avancerade situationer bl.a :
• 2 digitala ingångar
• Larmingång för tex. motorskydd
• Injusteringsläge
• Larmlogg
• Extern temperaturgivare
• Klockfunktion med veckoschema

MODBUS

Modbus är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör central övervakning och styrning av alla anslutna enheter i nätverket.
CALAIR-PR har Modbus kommunikation via RS485 som standard.