Behovsstyrd ventilation

Koldioxid (CO2) är en luktlös gas som finns naturligt i vår utandningsluft. Människan påverkas dock negativt redan vid svagt förhöjda doser med effekter som huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Med våra CO2 givare kan man enkelt och tillförlitligt mäta luftens CO2-mängd i en lokal och använda informationen till att energieffektivt reglera ventilationen för ett perfekt inomhusklimat.

Hur fungerar applikationen?

Systemet bygger på en CO2 givare  som kopplas direkt till ett luftspjäll  2  eller till en extern reglercentral.
En PIR sensor   3   kan om så önskas kopplas direkt till CO2 givaren för ökad effektivitet. När PIR sensorn indikerar att personer finns i lokalen öppnar CO2 givaren lokalens luftspjäll till grundflöde. Om CO2 mängden överstiger börvärdet öppnas spjället ytterligare för att ventilera bort oönskad CO2 ur lokalen. Detta gör att ventilationen konstant hålls exakt till den effekt som krävs utan energispill.

CO2 styrningsteknik kan ge stora energibesparingar i lokaler som står oanvända vissa delar av dygnet t.ex. gymnastikhallar. I dessa kan det krävas full ventilationseffekt när lokalen används, men timmen senare när lokalen är tom, behövs endast grundventilation. Våra CO2 givare är utvecklade av en av världens ledande tillverkare, Sverigebaserade SenseAir AB.

Varför SenseAirs CO2-givare?

NDIR (Non Dispersive Infrared)

CO2 givaren använder en pulserande infraröd ljusstråle för att detektera mängden CO2 i den omgivande luften, sk. NDIR teknik. Denna teknik har dock utvecklats vidare då längden på ljusstrålen är mycket viktig för att skapa en tillförlitlig detektering av CO2 partiklar i luften samtidigt som man önskar en så kompakt enhet som möjligt. Lösningen har därför blivit att placera ljuskällan i en spegelkammare så att ljuset studsar fram och tillbaka 6 gånger i kammaren innan den träffar detektorn. Denna teknik ger oöverträffade mätresultat, är omgivnings och temperatursäker och är mycket långtidsstabil.

Temperaturmätning

Förutom att ventilation kan behövas vid ökad CO2-halt i en lokal, kan detsamma behövas vid ökning av rumstemperaturen, tex. vid stark ljusinstrålning en solig dag. CO2 givaren är därför även utrustad med inbyggd temperaturgivare, så att ventilationen kan kompensera både för höjd CO2-halt och eller temperatur.

Automatisk kalibreringsfunktion

CO2 givaren har en automatisk kalibreringsfunktion kallad ”ABC” som mäter lägstahalten av CO2 per dygn och var åttonde dag korrigerar givarens baskurva, vilket under normala förhållanden gör givarna helt underhållsfria.

Snabbt konfigureringsbar via PC

Alla våra CO2 enheter konfigureras lätt och överskådligt via ett grafiskt PC-program. Detta gör även att många enheter snabbt kan konfigureras då parametrarna från en enhet lätt kan läsas ned till en annan enhet. t.ex. vid större installationer eller service.

Lättavläst display och snabb justering av börvärde

Vissa modeller av CO2 givaren har display som redovisar ppm mängden CO2 och rummets temperatur i realtid. Displayen kan även brukas för finjustering av givarens CO2- och temperaturbörvärde via två dolda knappar på enhetens framsida.

MODBUS kommunikation

Modbus är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör central övervakning och styrning av alla anslutna enheter i nätverket. Samtliga CO2 modeller kan fås med Modbus-kommunikation som tillval.