Mätning av lufttryck

Exakt mätning är A och O för att ett ventilationssystem skall fungera optimalt. CPS är Calectros differenstryckmätare som precist och temperatur-kompenserat mäter tryck och rapporterar till en styrcentral. Med hjälp av vår höga förståelse för de behov en installatör kan ställas inför är CPS utvecklad från grunden med funktioner som underlättar installation och kalibrering.

Hur fungerar applikationen?

CPS differenstryckmätare kan t.ex. användas till att mäta enligt bilden nedan: CPS mäter tryck före och efter filter  1  samt över fläkten  2 . Tryckmätarna rapporterar sina värden till en styrcentral, som i sin tur justerar fläktens varvtal för optimal effekt med minsta möjliga energiförbrukning.

Varför Calectros differenstryckgivare?

En enhet, många tryckområden

CPS kan mäta differenstryck över ett mycket brett tryckområde. Mätvärdena är temperatur-kompenserade för hög noggrannhet och linjäritet. CPS-A har 8 st valbara mätområden, mellan -50 till +3500 Pa, medan CPS-D-A har helt fritt inställbara mätområden mellan -100 till +3500 Pa.

Tydlig upplyst display

CPS finns i variant med upplyst grafisk display (CPS-D-A) för enklare konfigurering och avläsning. Via displayen ställs önskad funktion och mätområde in. Utsignal, K-faktor för volymmätning samt önskad signaldämpning ställs också in via displayen. I displayens grundläge visas aktuellt mätvärde (tryck eller volym/flöde) samt aktuell utsignal i volt eller milliampere.

Löstagbar kopplingsplint

CPS har både löstagbar kopplingsplint och kabelgenomföring vilket underlättar installation i trånga utrymmen. Kapslingens lock är dessutom försett med gångjärn som har spärrhakar i överkant vilket håller locket öppet i uppfällt läge.
(Bilden visar en äldre modell men funktionerna är desamma)

MODBUS

Modbus är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör central övervakning och styrning av alla anslutna enheter i nätverket. Tryckgivare CPS-D-MB har Modbus kommunikation via RS485 som standard.

Läs mer!

Nedan finns snabblänkar till Calectros differenstryckgivare. Vill du se alla produkter så finner du dem via länken ”Se hela vårt produktsortiment” nedan till höger eller via PRODUKTER i huvudmenyn.