Vad ska jag göra med gamla uttjänta produkter?

Enligt WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) direktiv, skall produkterna när de är förbrukade lämnas separat hos ett härför avsett insamlingsställe och inte placeras bland osorterat avfall alternativt returneras till Calectro för återvinning. Calectro hanterar kasserade produkter på ett miljömässigt korrekt sätt. Produkterna sorteras och återvinns så långt det är möjligt. Resterande material går till energiåtervinning.

 

Hur testar man att kontrollenheten till rökdetektorn fungerar?

Kontrollenhetens funktion testas lättast genom att ta bort rökdetektorslingan från kontrollenheten och istället ansluta slutmotståndet på samma plintar. Slutmotstånden sitter normalt anslutet på den sista rökdetektorn i slingan. Om det endast är en rökdetektor i slingan sitter slutmotståndet där. Självfallet behöver du inte leta upp anläggningens slutmotstånd utan du kan använda ett eget för denna test.
OBS! Se till att få rätt motståndsvärde vid test. Se listan nedan:

 

Kontrollenhet Motstånd
ABAV-230V 2,2 kOhm
ABAV-S (24 och 230Vac) 2,2 kOhm
ABAV-S3 (24 och 230Vac) 2,2 kOhm
ABV-3 (24Vac) 2,2 kOhm
ABDS-400 560 Ohm
ABDS-500 2,2 kOhm
KE-600 2,2 kOhm

 

Vilken rökdetektor kan jag ersätta min gamla detektor med?

Nedan finns en utbytesguide över gamla till nya rökdetektorer.
Vill ni se vår lista för alla utgångna produkter och vilka de kan ersättas med, klicka här.

 

Gammal detektor Ny detektor
UG-2-J (kanal) UG-3-O
UG-2-O (kanal) UG-3-O
UG-1-J (kanal) UG-3-O
UG-1-O (kanal) UG-3-O
VS09D (kanal) UG-3-O
S09D (tak) EVC-PY-DA
S09D-S (tak) EVC-PY-DA
MC-AS (tak) EVC-PY-DA
MC-A (tak) EVC-PY-DA

 

Vilket motståndsvärde ska jag använda för termistorgivare NTC & PTC?

NTC givaren minskar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
PTC givaren ökar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
Vill ni kontrollera termistorgivarens funktion, använd de olika värdena i tabellen nedan (värdena är ungefärliga).

Tabell samt beteckningsguide (62 kB)