A-SENSE
A-SENSE

Väggmontage CO2

A-SENSE

CO2 och temperaturgivare för väggmontering

Till E-handel
 • Behöver du hjälp? Kontakta oss mellan 8-16 varje vardag
 • 5-års produktgaranti
 • Product noteBeställning innan kl. 14 skickas normalt samma dag
 • Produktinformation
 • Dokument
Produktinformation

Beskrivning A-SENSE

A-SENSE är anpassad till att styra ventilation genom att överföra den uppmätta koldioxidhalten och temperaturen till systemets DUC (dataundercentral). Enligt Boverkets byggregler BBR 94 bör uteluftsflödet, i lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter per sekund och person.

Antar man att de som vistas i lokalen är vuxna personer med stillasittande arbete och att utomhuskoncentrationen är 350 ppm, motsvarar detta flöde en koldioxidhalt på ca 1040 ppm. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51) och Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:5) kan därför koldioxidhalten användas som indikator på att luftflödet, och därigenom luftkvaliteten, är tillfredsställande. En koldioxidhalt under 1 000 ppm bör således eftersträvas enligt båda myndigheterna.

A-SENSE är en mikroprocessorbaserad temperatur och koldioxidtransmitter för installation i rum. A-SENSE känner av omgivande luft, omvandlar resultatet till analoga och digitala signaler, och skickar dessa vidare till överordnade system.

Självkalibreringen (ABC-funktion) är nyckeln till underhållsfri drift. Förutsättningen är normal inomhusmiljö eller applikationer där någon typ av ventilation förekommer (åtminstone vid något tillfälle under en veckoperiod).

A-SENSE levereras för rumsmontage. (Kanalmontering UG-A-SENSE).

Egenskaper

 • Infraröd teknik (NDIR)
 • Automatisk självdiagnostik
 • Underhållsintervall är > 5 år
 • 2 analoga utgångar
 • Modbus via RS485 som tillval
 • LonWorks som tillval
Dokument

Dokumentation, programvara och bilder

Relaterade produkter

UG3-A-SENSE

CO2 och temperaturgivare för kanalmontering

SKB

Skyddsbygel för väggmonterade CO/CO2 givare

UIP-5

Programvara för inställning av CO2-givare.

USB CABLE

Programmeringskabel för CO2-givare

CTT-W-24/230V

Touch Timer för väggmontering. Multispänning: 24V AC/DC eller...

Se alla våra produkter