Väggmontage CO2

Med Calectros fläktstyrningar för väggmontage kan enkelt och tillförlitligt luftens CO2-mängd och temperatur mätas i en lokal för att energieffektivt reglera rummets ventilation. Calectro väggmonterade givare finns både med och utan tryckkänslig display och mäter CO2 koncentration, temperatur och relativ fuktighet i omgivningsluften. Denna data används sedan för att effektivt kunna reglera inomhusmiljön i t.ex. kontor, hotell, skolor m.m. Användning av CO2-mätning för behovsstyrd ventilation ger en hälsosam, komfortabel och kostnadseffektiv miljö i fastigheten.

7 produkter
T-SENSE-VAV-D
T-SENSE-VAV-D

CO2-, temperatur- och RH-regulator med pekskärm, för väggmontering.

T-SENSE-VAV
T-SENSE-VAV

CO2-, temperatur- och RH-regulator, för väggmontering.

A-SENSE-D
A-SENSE-D

CO2 och temperaturgivare med display för väggmontering

A-SENSE
A-SENSE

CO2 och temperaturgivare för väggmontering

A-SENSE-VAV
A-SENSE-VAV

CO2 och temperaturregulator med dold display för väggmontering

E-SENSE-D
E-SENSE-D
CO2 givare med display för väggmontage
E-SENSE
E-SENSE
CO2 givare för väggmontage