UG3-A-SENSE
UG3-A-SENSE

Ventilationskanal CO2

UG3-A-SENSE

CO2 och temperaturgivare för kanalmontering

Till E-handel
 • Behöver du hjälp? Kontakta oss mellan 8-16 varje vardag
 • 5-års produktgaranti
 • Product noteBeställning innan kl. 14 skickas normalt samma dag
 • Produktinformation
 • Dokument
Produktinformation

Beskrivning UG3-A-SENSE

UG3-A-SENSE är anpassad till att styra ventilation genom att överföra den uppmätta koldioxidhalten och temperaturen till systemets DUC (dataundercentral). Enligt Boverkets byggregler BBR 94 bör uteluftsflödet, i lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter per sekund och person.

Antar man att de som vistas i lokalen är vuxna personer med stillasittande arbete och att utomhuskoncentrationen är 350 ppm, motsvarar detta flöde en koldioxidhalt på ca 1040 ppm. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51) och Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:5) kan därför koldioxidhalten användas som indikator på att luftflödet, och därigenom luftkvaliteten, är tillfredsställande. En koldioxidhalt under 1 000 ppm bör således eftersträvas enligt båda myndigheterna.

UG3-A-SENSE är en mikroprocessorbaserad temperatur- och koldioxidtransmitter för installation i ventilationskanal. UG3-A-SENSE känner av omgivande luft, omvandlar resultatet till analoga och digitala signaler, och skickar dessa vidare till överordnade system.

Självkalibreringen (ABC-funktion) är nyckeln till underhållsfri drift. Förutsättningen är normal inomhusmiljö, eller applikationer där någon typ av ventilation förekommer (åtminstone vid något tillfälle under en veckoperiod.)

Montering

UG3-A-SENSE levereras för kanalmontering.

Egenskaper

 • Infraröd teknik (NDIR)
 • Automatisk självdiagnostik
 • Underhållsintervall är > 5 år
 • 2 analoga utgångar
 • Modbus via RS485 som tillval
 • LonWorks som tillval
Dokument

Dokumentation, programvara och bilder

UG3-A-SENSE

Relaterade produkter

VR-0.6M

Venturirör 0,6 meter till Uniguard Superflow, UG-3 modeller

UG-MB

Monteringsbeslag för Uniguard Superflow, UG-3 modeller

UIP-5

Programvara för inställning av CO2-givare.

USB CABLE

Programmeringskabel för CO2-givare

A-SENSE

CO2 och temperaturgivare för väggmontering

Se alla våra produkter