Ventilationskanal CO2

Calectros CO2 mätare för kanalmontage detekterar koldioxidvärdet och temperatur i ventilationskanalens luft, omvandlar resultatet till analoga och digitala signaler, och skickar denna data vidare till överordnat ventilationssystem. Calectros CO2 detektorer är självkalibrerande (ABC-funktion) vilket garanterar underhållsfri drift. Detektorn kan även fås i Modbus-utförande.

2 produkter
UG3-A-SENSE
UG3-A-SENSE
CO2 och temperaturgivare för kanalmontering
UG3-A-SENSE-V-D
UG3-A-SENSE-V-D
CO2 och temperatur VAV-regulator med display för kanalmontering.