Värmedetektorer

Som komplement till Calectros kanalmonterade rökdetektorer kan i vissa scenarior värmedetektorer behövas i en installation. Exempel på detta är kök eller garage, där med jämna mellanrum partiklar kan skapas som är snarlika rök ur en rökdetektors perspektiv. Med hjälp av Calectros värmedetektorer kan den snabba värmeökning som en brand orsakar detekteras av värmedetektorerna och tillsammans med de kanalmonterade rökdetektorernas mätningar ge korrekt analys, om det uppstått en brand eller ej.  

4 produkter
DHD-200
DHD-200

Övertemperatur-detektor för kanalmontering.

EVC-H-A2S
EVC-H-A2S
EVC-H-A2S är en värmedetektor för anslutning till kontrollenhet. Larmtemp. 54-70°C.
EVC-H-CS
EVC-H-CS
EVC-H-CS är en värmedetektor för anslutning till kontrollenhet. Larmtemp. 84-100°C.
CTA-24/230V
CTA-24/230V

Övertemperaturlarm med 2 ställbara larmtemperaturer. Multispänning: 24V AC/DC eller 230V AC