Produktsortiment
Rökdetektorer
Ventilationskanal
Takmontage
Värmedetektorer
Kontrollenheter
Branddörrar / Utrymning
Tillbehör / Reservdelar
CO2 givare ventilation
Väggmontage
Ventilationskanal
Portabel
Tillbehör
CO & CO2 givare för garage
Väggmontage
Ventilationskanal
Tryckgivare och regulatorer
Tryckgivare
Tryckregulatorer
Tryckvakter
Tillbehör
Rörelsedetektorer
PIR Passiva Infraröda
Timer
Touch Timer
Effektreglering
Effektregulator
Stegkopplare
Värmeväxlarstyrning
Komplett system
Tillbehör
Luftflödesgivare
Ventilation
Fukt
Luftfuktighets-givare
Hygrostat
Fuktlarm
Temperaturgivare
Kanal
Dyk
Rum
Ute
Anliggning
Temperaturstyrning
Golvvärme- termostater
Snösmältning
Elektroniska termostater
Temperatur- regulatorer
Frysskydd
Frysskydds-termostat
CO2 larm
Fast installation
Portabel
Larmdon
Sirener
Blixtljus
Kombinerad siren&blixtljus
Tillbehör
Programvaror
CO2 givare ventilation
CO2 larm
Äldre/ej lagerförda produkter
Rökdetektering
CO2 givare ventilation
Värmedetektering
Tryckgivare
Fuktlarm
Temperatur-styrning
Temperaturlarm
Frysskydds-termostat
Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar och säljer givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilationsaggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3 för ventilationskanaler, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2 larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.