Signalväljare

Calectros signalväljare används primärt då upp till 4 stycken 0-10V styrsignaler ska användas för att styra en funktion. T.ex. i en garageinstallation där flertalet CO/CO2-givares signaler skall användas för att aktivera en enstaka fläktstyrning i garaget. Signalväljaren analyserar de ingående signalerna och utgångssignalen blir samma som den högsta ingående signalen.

1 produkter
Nyhet AMUX-4-24V
AMUX-4-24V

AMUX-4-24V Analog signalväljare. Utsignal styrs av högsta insignal. Upp till 4 insignaler.