CMT-24/230V
CMT-24/230V

Snösmältning

CMT-24/230V

Multifunktionstermostat med 11 valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC eller 230V AC

Till E-handel
 • Behöver du hjälp? Kontakta oss mellan 8-16 varje vardag
 • 5-års produktgaranti
 • Product noteBeställning innan kl. 14 skickas normalt samma dag
 • Produktinformation
 • Dokument
Produktinformation

Beskrivning CMT-24/230V

CMT är en universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner:
Appl. 1: 1-stegs värmetermostat
Appl. 2: 1-stegs kyltermostat
Appl. 3: 2-stegs värmetermostat
Appl. 4: 2-stegs kyltermostat
Appl. 5: 2-stegs värme- och kyltermostat
Appl. 6: 1-stegs kyltermostat med lågtemperaturlarm
Appl. 7: 1-stegs värmetermostat med övertemperaturlarm
Appl. 8: 2-stegs övertemperaturlarm
Appl. 9: Hög- och lågtemperaturlarm
Appl. 10: Takrännetermostat
Appl. 11: Takrännetermostat med fellarm

CMT kan matas med 24V AC/DC via plint 15-16 eller 230V AC via plint 1-2. CMT har två växlande potentialfria reläutgångar (5A, 250V) och har ställbar hysteres (kopplingsdifferens) som är centrerad över börvärdet.

CMT kan anslutas till fem olika typer av temperaturgivare: Pt1000 (fabriksinställning),
Pt100, Ni1000, NTC (Calectro typ: 22/33/44/55/99) och PTC (Calectro typ: 95).

Under uppstart och vid byte av temperaturgivare utför CMT en egenkontroll. Då blinkar tre streck nere i displayen. När egenkontrollen är klar visas här aktuell temperatur. Vid avbrott på termperaturgivaren visas Er0 och vid kortslutning Er1 i displayen.

Börvärde för relä 1 visas i övre vänstra hörnet och för relä 2 i övre högra hörnet i displayen. Mindre-än-tecknet (<), till vänster om börvärdet, betyder att reläet kallar på värme (eller går i larm) när temperaturen är lägre än börvärdet. Större-än-tecknet (>) betyder att reläet kallar på kyla (eller går i larm) när temperaturen är högre än börvärdet.

CMT har ställbar hysteres (kopplingsdifferens) som är centrerad över börvärdet. Fabriksinställning för värmetermostat är 0,6°C och för kyltermostat 1,0°C. För larmfunktioner används ingen hysteres.

Vid behov kan temperaturmätningen i CMT justeras. Område: -3,0°C till +3,0°C i steg om 0,1°C.

I larmapplikationerna (applikation 6-9) är det möjligt ställa in en larmfördröjningstid (0-120 minuter), t.ex. för att kunna avfrosta utan att aktivera larmet. I applikationen för takrännetermostat (applikation 10) kan en eftergångstid ställas (0-120 minuter) för att säkerställa avisning.

CMT har övervakning av temperaturgivaren och kopplar från värme eller kyla vid kortslutning eller avbrott på givarkretsen. Vid larmapplikationer (applikation 6-9) deaktiveras reläerna (går i larm) vid givarfel. I applikation 10 (takrännetermostat) kallar reläerna på värme vid givarfel, för att motverka bildning av istappar.

Montering

CMT monteras på DIN-skena och är anpassad för Norm-kapslingar.

Egenskaper

 • Multispänning 24V AC/DC och 230V AC
 • 11 olika valbara funktioner
 • Valbara temp.givare: Pt1000, Pt100, Ni1000, NTC och PTC
 • Mycket enkla inställningar
 • Bakåtkompatibel med Calectros övriga termostater
 • Temperaturområde -99 till +600°C
 • 2 växlande potentialfria reläer
 • Display
 • Ställbar hysteres 0-15°C
 • Inbyggd timerfunktion
 • Finjustering av temperaturmätningen
Dokument

Dokumentation, programvara och bilder

Relaterade produkter

CTS-OW-PT1000

Utetemperaturgivare, Pt1000. Temperaturområde -30 till +70°C.

CTS-RW-PT1000

Temperaturgivare för rumsmontering. Färg: vit. Pt1000 givarelement. Temperaturområde...

CTS-BC-50-PT1000

Bulbgivare, med kabel, Pt1000. Temperaturområde -30 till +80°C

CTS-CC-PT1000

Anliggningsgivare med kabel, Pt1000. Temperaturområde -30 till +80°C.

CTS-IH-X-PT1000

Dykgivare för vätska, med kopplingshus, Pt1000. Temperaturområde -30...

CTS-IC-X-PT1000

Dykgivare för vätska, med kabel, Pt1000. Temperaturområde -30...

CTS-DH-X-PT1000

Temperaturgivare för ventilations- kanal, med kopplingshus, Pt1000. Temperaturområde...

CTS-DC-X-PT1000

Temperaturgivare för ventilations- kanal, med kabel, Pt1000. Temperaturområde...

ETUK-1

Normkapsling med DIN-skena för t.ex. kontrollenheter, IP55

Se alla våra produkter