I/O Moduler med Modbus (1)

I/O Moduler med Modbus

Calectros I/O moduler fungerar som samlingspunkter i ett system för att, via RTU-kommunikation samla in digitala och analoga signaler från tex tryck, temp, rök eller CO2 sensorer och centraliserat skicka sensorernas data vidare till en DUC som sedan styr exempelvis spjäll eller ventilation. Istället för att dra separata kablar från varje sensor i varje rum till respektive spjäll eller fläkt, sammankopplas närliggande sensorer till en I/O modul som förmedlar informationen vidare. Detta möjliggör enklare installationer och stora kostnadsbesparingar.

4 produkter
IOMB-02
IOMB-02

I/O Modul med Modbus-kommunikation. 4 analoga och 4 digitala ingångar samt 2 analoga och 2 digitala utgångar / PWM.

IOMB-03
IOMB-03

I/O Modul med Modbus-kommunikation 3 analoga och 3 digitala ingångar samt 3 analoga och 3 digitala utgångar.

Nyhet IOMB-04
IOMB-04

I/O Modul med Modbus-kommunikation 2 digitala och 2 analoga utgångar samt 2 digitala och 8 konfigurerbara ingångar.

IOMB-TCP/IP
IOMB-TCP/IP

TCP/IP gateway för I/O-modulerna IOMB-02, IOMB-03 och IOMB-04