Manometer

Manometern används primärt för mekanisk avläsning av differenstryck i en ventilationsanläggning men kan även användas för filterövervakning. När fläktblad blir smutsiga eller en ventilationskanal börjar läcka sjunker trycket i kanalen och detta indikeras i manometern genom att vätskenivån sjunker under manometerns börvärdespil. Om något luftdon täppts till, stiger trycket i ventilationskanalen och vätskenivån i manometern stiger över börvärdespilen. Manometern ger på detta sätt en lättöverskådlig indikering på att ett fel uppstått i anläggningen.

1 produkter
MM200600
MM200600
Manometer för avläsning av differenstryck. 0 till 600 Pa.