PIR Passiva Infraröda (1)

PIR Passiva Infraröda

Calectros rörelsedetektorer (sk. PIR-detektorer) är primärt avsedda att användas inom ventilations- och ljusstyrning i lokaler. Genom att detektera rörelse kan mycket energi sparas i tex. en sporthall då ljus och /eller ventilation bara aktiveras när lokalen används. Rörelsedetektorerna har en brett täckningsområde och är lätta att montera både i tak eller på vägg med medföljande beslag. Vissa av Calectros rörelsedetektorer har även möjlighet till temperaturvakt, så om lokalens temperatur blir för hög/låg aktiveras larm/relä.

 

 

3 produkter
PIR-TFT-550-B
PIR-TFT-550-B

Rörelsedetektor med temperatur-vakt och till- och frånslags-fördröjning.

Nyhet PIR-TF-550
PIR-TF-550

Rörelsedetektor med till- och frånslags-fördröjning.

PIR-TF-25-360
PIR-TF-25-360
Rörelsedetektor med till- och frånslags-fördröjning. För takmontage, 360° täckningsområde.