Luftflödesgivare (1)

Luftflödesgivare

I vissa ventilationssammanhang är luftens genomströmningshastighet avgörande för applikationens funktion och Calectros luftflödesgivare används primärt för kontroll, övervakning och reglering av lufthastighet i ventilationsanläggningar. Calectros luftflödesgivare använder anemometerprincipen, vilket innebär att de mäter luftens hastighet termiskt: luftens avkylningseffekt stiger med ökad hastighet. Detta mätvärde stabiliseras med hjälp av en inbyggd mikroprocessor och levereras sedan till ventilationssystemet som en volt eller ampere baserad signal.

2 produkter
ESF-35-1
ESF-35-1
Lufthastighets- och temperaturgivare, 2 st 0-10V och 1st reläutgång. Linjär och temperatur-kompenserad utsignal.
ESF-35-2
ESF-35-2
Lufthastighets- och temperaturgivare, 2 st 0-10V utgångar. Linjär och temperatur-kompenserad utsignal.