Läckagelarm

Calectros läckagelarm används primärt för fuktövervakning i utrymmen som normalt är torra t.ex. datorrum, arkiv, bibliotek och undercentraler. Läckagelarmet mäter motståndsvärdet i en givarslinga bestående av 2 ledare invävda i ett fuktgivarband med ett slutmotstånd längst ut på bandet. När fukt träffar fuktgivarbandet uppstår en motståndsförändring i slingan och om motståndet sjunker under det på läckagelarmet inställda värdet går enheten i larm och relä dras. När fuktbandet har torkat återställs larmet antingen automatiskt eller via manuell återställning.

2 produkter
CLA-24/230V
CLA-24/230V
Läckagelarm för elektriskt ledande vätskor, t.ex. vatten