Väggmontage CO/CO2

Med Calectros fläktstyrningar för väggmontage kan man enkelt och tillförlitligt mäta luftens CO och CO2-mängd i tex ett garage, avgöra om nivån av riskfulla gaser i lokalen är för hög och i så fall larma och aktivera ventilationen. Detta spar även energi vid låg belastning av tex. en tunnel då ventilationssystemet kan hållas inaktivt. De väggmonterade CO & CO2 givarna är användbara både som ett lokalt självstyrande/larmande system eller som en komponent i ett större, överordnat system.

1 produkter
M-SENSE III
M-SENSE III

CO2 och CO givare med display för övervakning samt styrning av ventilation i t.ex. garage.