Temperaturregulatorer

3 produkter
Nyhet P-BAND-2-24V
P-BAND-2-24V

P-BAND-2-24V Analog P-regulator med ställbart P-band samt MIN- och MAX-inställning av utsignal

EFRP-31
EFRP-31
Temperaturregulator, 24V. Ställbart P-band och sparsänkning.
EFRP-91
EFRP-91
Temperaturregulator, 24V. Ställbart P-band och sparsänkning.