E-SENSE-D
E-SENSE-D

Väggmontage CO2

E-SENSE-D

CO2 givare med display för väggmontage

Till E-handel
  • Behöver du hjälp? Kontakta oss mellan 8-16 varje vardag
  • 5-års produktgaranti
  • Product noteBeställning innan kl. 14 skickas normalt samma dag
  • Produktinformation
  • Dokument
Produktinformation

Beskrivning E-SENSE-D

E-SENSE-D är anpassad till att styra ventilation genom att överföra den uppmätta koldioxidhalten till systemets DUC (dataundercentral). Enligt Boverkets byggregler BBR 94 bör uteluftsflödet, i lokaler där personer vistas mer än tillfälligt, uppgå till minst 7 liter per sekund och person.

Antar man att de som vistas i lokalen är vuxna personer med stillasittande arbete och att utomhuskoncentrationen är 350 ppm, motsvarar detta flöde en koldioxidhalt på ca 1040 ppm. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51) och Arbetarskyddsstyrelsen (AFS 1993:5) kan därför koldioxidhalten användas som indikator på att luftflödet, och därigenom luftkvaliteten, är tillfredsställande. En koldioxidhalt under 1 000 ppm bör således eftersträvas enligt båda myndigheterna.

E-SENSE-D är en mikroprocessorbaserad koldioxidtransmitter för installation i rum. E-SENSE-D känner av omgivande luft, omvandlar resultatet till en analog signal.

Självkalibreringen (ABC-funktion) är nyckeln till underhållsfri drift. Förutsättningen är normal inomhusmiljö, eller applikationer där någon typ av ventilation förekommer (åtminstone vid något tillfälle under en veckoperiod.)

Egenskaper

  • Infraröd teknik (NDIR)
  • Automatisk självdiagnostik
  • Underhållsintervall är >5 år
  • 1 analog utgång
  • Display
Dokument

Dokumentation, programvara och bilder