LOGO
Produktsortiment Hem Information Kontakt Bra att veta E-handel
CO2 givare ventilation
Timer
Fukt
Temperaturgivare
CO2 larm
Larmdon

Sök på sajten
Snabbval via artikelkod
ETT-6-11 230V
Stegkopplare 6-steg, 230V
      Egenskaper
  • 6 reläutgångar, växlande kontakter 6A/250VAC
  • Upp till 12 reläutgångar med slavfunktion
  • Upp till 63 steg i binär funktion
  • Inställbar tidsfördröjning mellan reläinkoppling
  • Styrsignal 0-10 VDC eller 3-punktsreglering
  • Lysdioder visar funktioner och fel
  • Nollställes till startposition vid strömbortfall


Beskrivning 
 
ETT-6-11 används för stegvis till/frånkoppling av elvärmeeffekter, kompressorer, pumpar eller fläktar.

ETT-6-11 är en mikroprocessorstyrd stegkopplare med 6 reläer med potentialfri växlande kontakt som stegvis kan till- och frånkoppla kyl- och värmeeffekter.

Styrsignalen kommer från en extern 0-10 VDC proportionell eller 3-punkts regulator (öka / minska). 2 till 6 utgångar kan väljas. Genom sammankoppling av två ETT-6-11 i master/slavfunktion kan upp till 12 reläutgångar väljas.

Genom stegvis inkoppling av elvärmeelement i en ventilationsanläggning kan säkerställas att steg 1 alltid först startar fläkten innan värmeeffekt inkopplas.

Binär stegfunktion: Stegvis till och frånkoppling i upp till 63 steg.

Inkremental funktion: Säkerställer att alla anslutna aggregat får samma funktionstid. ETT-6-11 kan alltså fungera som drifttidsutjämnare.

Steglös elvärmereglering: ETT-6-11 kan ställas in för att avge en 0-10 VDC eller PWM styrsignal som tillsammans med en effektregulator (EFM eller EFS) kan jämna ut effekten mellan de olika stegen.
Relaterade produkter
Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilations-
aggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3
för ventilationskanal, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2
larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.