LOGO
Produktsortiment Hem Information Kontakt Bra att veta E-handel
CO2 givare ventilation
Timer
Fukt
Temperaturgivare
CO2 larm
Larmdon

Sök på sajten
Snabbval via artikelkod
KE-600 R5
Kontrollenhet för branddörsstängning
      Egenskaper
  • Branddörrstängning
  • Utrymningslarm
  • Brandspjäll
  • Rökluckor


BeskrivningMontering / inkoppling 
 
Kontrollenhet KE-600 R5, är speciellt konstruerad för kontroll av magnetupphängda dörrar. Den innehåller styrenhet för manövrering av branddörrar samt transformator och likriktare och ansluts direkt till nätet 230VAC.

Branddörrstängningssystemet består av kontrollenhet KE-600 R5, rökdetektorer, dörrmagneter och eventuella klockor/sirener.

En eller flera rökdetektorer ansluts till KE-600 R5 i en sektion. I den sista detektorn inkopplas ett slutmotstånd, 2,2 kOhm. När rök når någon av detektorerna tänds larmlampan på kontrollenheten, strömmen bryts till magneterna och branddörrarna stängs. I larmläge faller magnetdörr 1 omgående och magnetdörr 2 med 2 sek. fördröjning och eventuellt anslutna klockor ljuder. Magnetdörr 1 och magnetdörr 2 får pluspotential över brygga S3. Genom att flytta en bygel kan man få kontakterna potentialfria.

KE-600 R5 har anslutningar för nät, rökdetektorer, klockor, magneter och ev. larmfunktioner samt innehåller styrenhet, transformator och likriktare. I kåpans front finns lampor för drift, fel och larm samt en knapp för återställning och en för test. Klock- eller sirenfunktionen är övervakad och skall avslutas med ett 2,2 kOhms motstånd.

Nödströmsförsörjning SS-624 kan anslutas till kontrollenhet KE-600 R5 på plintarna 12 och 13 om så önskas.


E-nummer: E6300000

Relaterade produkter
Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilations-
aggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3
för ventilationskanal, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2
larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.