LOGO
Produktsortiment Hem Information Kontakt Bra att veta E-handel
CO2 givare ventilation
Timer
» Fukt
     Luftfuktighetsgivare
     Hygrostat
  » Fuktlarm
Temperaturgivare
CO2 larm
Larmdon

Sök på sajten
Snabbval via artikelkod
Produkter - Fukt / Fuktlarm

CLA används för fuktövervakning i utrymmen som normalt är torra t.ex. datorrum, arkiv, bibliotek, undercentraler, bakom diskmaskiner och alla andra ställen där man vill larma vid läckage.

CLA mäter motståndsvärdet i en givarslinga (CLA-ST) bestående av 2 st ledare invävda i ett textilband med ett slutmotstånd längst ut. När det kommer fukt på textilbandet uppstår en motståndsförändring, om motståndet sjunker under det på centralenheten inställda värdet går CLA i larm. När CLA-ST har torkat återställs larmet antingen automatiskt eller via manuell reset.


CLA-24/230V

Läckagelarm för elektriskt ledande vätskor, t.ex. vatten.
CLA-ST

Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilations-
aggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3
för ventilationskanal, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2
larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.