LOGO
Produktsortiment Hem Information Kontakt Bra att veta E-handel
CO2 givare ventilation
Timer
Fukt
Temperaturgivare
CO2 larm
Larmdon

Sök på sajten
Snabbval via artikelkod
Vanliga frågor

På denna sida presenterar vi bl.a. tekniska tabeller, felsökningsschema, svar på vanliga frågor m.m. Saknar du någon information är du varmt välkommen att komma med förslag till innehållet på denna sida.Vad gör man med kasserade rökdetektorer?
Kasserade rökdetektorer som levererats av Calectro skall returneras till oss. Vid returen hanteras detektorerna enligt miljömässiga normer och på en miljöstation återvinner man det material som är möjligt innan resten går till destruktion.
Leveransadressen är följande:

Calectro AB
Svalörtsgatan 16
426 68 VÄSTRA FRÖLUNDA


Vad gäller för produkter med WEEE-symbol?
Enligt WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) direktiv, skall produkterna när de är
förbrukade lämnas separat hos ett härför avsett insamlingsställe och inte placeras bland osorterat
avfall alternativt returneras till Calectro för återvinning. Calectro hanterar kasserade produkter på
ett miljömässigt korrekt sätt. Produkterna sorteras och återvinns så långt det är möjligt. Resterande
material går till destruktion.


Hur testar man att kontrollenheten till rökdetektorn fungerar?
Kontrollenhetens funktion testas lättast genom att ta bort rökdetektorslingan från kontrollenheten och istället ansluta slutmotståndet på samma plintar. Slutmotstånden sitter normalt anslutet på den sista rökdetektorn i slingan. Om det endast är en rökdetektor i slingan sitter slutmotståndet där. Självfallet behöver du inte leta upp anläggningens slutmotstånd utan du kan använda ett eget för denna test. OBS! Se till att få rätt motståndsvärde vid test. Se listan nedan:

KontrollenhetMotstånd
ABAV-230V2,2 kOhm
ABAV-S (24 och 230Vac)2,2 kOhm
ABAV-S3 (24 och 230Vac)2,2 kOhm
ABV-3 (24Vac)2,2 kOhm
ABDS-400560 Ohm
ABDS-5002,2 kOhm
KE-6002,2 kOhm
Utbytesguide över gamla till nya detektorer
Vill ni se vår lista för alla utgångna produkter och vilka de kan ersättas med, var god följ länken nedan?

Hela listan Utgångna produkter och deras ersättare

Gammal detektorNy detektor
UG-1-J (kanal)UG-3-O
UG-1-O (kanal)UG-3-O
VS09D (kanal)UG-3-O
S09D (tak)EVC-PY-DA
S09D-S (tak)EVC-PY-DA
MC-AS (tak)EVC-PY-DA
MC-A (tak)EVC-PY-DA
Motståndsvärden för termistorgivare, NTC & PTC
NTC givaren minskar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
PTC givaren ökar sitt motståndsvärde vid höjd temperatur.
Vill ni kontrollera termistorgivarens funktion, använd de olika värdena i tabellen nedan (värdena är ungefärliga).


Tabell samt beteckningsguide (62 kB)


Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilations-
aggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3
för ventilationskanal, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2
larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.