Calectro använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Mer information OK!
Produktsortiment

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljötänkande genomsyrar allt vi gör. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans. Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer. Vi arbetar ständigt med att flytta vårt kvalitets- och miljöarbete framåt.


Kvalitet

Calectro AB konstruerar och säljer produkter som uppfyller marknadens förväntningar med en hög teknisk kvalitet, vilket vi också är kända för.

Detta görs genom att vi är lyhörda för kundernas krav, har kompetenta medarbetare och väletablerade leverantörsrelationer.

Som ett led i vårt kundfokus ställs allt högre krav på uppföljning, tillgänglighet och snabb service. I kommunikationen med kunderna finner vi vägar att ständigt förbättra oss själva och våra underleverantörer. Kundernas krav är höga och vi möter dem genom att utifrån kraven sätta upp kvalitetsmål och ett förbättringsarbete som skall uppfylla lagar och andra krav samt överträffa våra kunders förväntningar. 

Miljö

Miljön står i fokus på ett naturligt sätt i varje affär vi gör.

För att vi ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga måste vi se till att kontinuerligt finna lösningar på ineffektiva processer samtidigt som vi strävar efter att leverera produkter med högsta möjliga miljöprestanda.

I vår miljö är det en direkt länk mellan effektivitet och mindre miljöpåverkan.

Vi följer ständigt upp vårt miljöarbete genom att sätta upp övergripande och detaljerade miljömål som bygger på våra kundkrav, miljöaspekter, lagar och andra krav.


Vi är certifierade enligt:

Kvalitet ISO 9001

Miljö ISO 14001

Kontaktperson:

Patric Nordström

Telefon: 031-69 53 12

E-post: patric.nordstrom@calectro.se


Ladda hem:


Calectro ISO Certifikat (SV)

Calectro ISO Certifikat (SV)

Calectro ISO Certifikat (EN)

Calectro ISO Certifikat (EN)

Calectro Verksamhetspolicy

Calectro Verksamhetspolicy


Följ oss:

Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar och säljer givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilationsaggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3 för ventilationskanaler, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2 larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.
© Calectro AB 2019