Calectro använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Mer information OK!
Produktsortiment
I/O Modbus moduler
Samla upp givarsignaler och distribuera dem vidare med nya IOMB-02 och -03
Anpassade produkter
Låt oss skräddarsy en produkt
för dina behov.

Rökdetektering i kanal

Rökdetektering i ventilationskanal görs för att tidigt upptäcka brandrök i ventilationssystem och vid detektering avge larm till kontrollenhet och undercentraler. Dessa kan då snabbt sätta in motåtgärder som att stänga spjäll och starta forcerad ventilation för att begränsa rökspridningen.


Hur fungerar enrörs-rökdetektering i kanal?

Systemet bygger på en luftprob (sk. venturirör) , en detektorkapsling  och en kontrollenhet  (Uniguard finns även med integrerad kontrollenhet). Venturiröret leder luft från kanalen till detektorkapslingen som är placerad på utsidan av kanalen, där en rökdetektor detekterar möjliga brandpartiklar i luften. Vid larm signalerar rökdetektorn till kontrollenheten som via reläer stänger spjäll, stoppar/startar fläktar och skickar larmet vidare till t.ex. undercentralen. Kapslingen och rörets aerodynamiska utformning är av högsta vikt för att tidigt kunna detektera små mängder rökpartiklar i luften.


Varför Calectros rökdetektorer? Avancerad venturirörsteknologi

Uniguards patenterade venturirör är är försett med aerodynamiska flänsar som på effektivaste sätt hämtar luft från hela ventilationskanalens djup och levererar denna till rökdetektorn. Detta underlättar upptäckandet av rökgaser även vid små doser och låga lufthastigheter. Venturirörets effekt är uppmätt och dokumenterad av externa laboratorier.
Flödesoptimerad kapsling

Uniguards patenterade kapslingsprogram (UG-3/4/5) är specialdesignade i simuleringsprogram för att uppnå maximal koncentration av rökgaser kring rökdetektorn. Tillsammans med venturiröret skapar kapslingarna en oöverträffad detekteringsförmåga, även vid små luftmängder. De har även en en indikator för enkel inspektion av luftflödet.
Automatisk känslighetsjustering

Uniguards rökdetektorer har en inbyggd automatisk känslighetsjustering som mäter basvärdet i luftströmmen varje dag och kompenserar för möjliga variationer i systemet över tid. Detta minimerar risken för oönskade larm och onödigt underhåll.Tydlig indikator av larm

Uniguard versionen UG-3 har förutom larmindikation på rökdetektorn, även lysdioder på baksidan för lättare kontroll av larmstatus i trånga utrymmen.
Larmfördröjning

Vid behov kan kontrollenheten ABAV-S3 konfigureras med larmfördröjning för att förhindra
oönskade larm tex. i samband med imkanaler. Observera att denna funktion endast får aktiveras i samråd med den person som är ansvarig för fastighetens brandskydd.Allt om kanalrökdetektering i en handbok

Som när det gäller det mesta så är kunskap A & O för att kunna utnyttja ett system maximalt. I vår handbok "Rökdetektering" kan du läsa mer om tips och problemlösning i samband med rökdetektering i ventilationskanaler. Kontakta oss via e-post så skickar vi den senaste versionen till dig.

Se filmen om UG-3 rökdetektor

Filmen visar en kortfattad animering av applikationen och funktionen av vår rökdetektor för ventilationskanal, Uniguard Superflow UG-3.Läs mer!

Nedan finns ett urval av Calectros rökdetekteringsprodukter. Vill du se alla produkter så finns dessa i
produktsortimentsfliken som finns under logotypen längst upp till vänster.


UG-3-O
Optisk rökdetektor med automatisk känslighetsjustering och servicelarm. För anslutning till kontrollenhet. Vi rekommenderar i första hand denna detektor!
UG-3-A4O
Optisk rökdetektor med servicelarm och inbyggd kontrollenhet, 24V
UG-3-A5O
Optisk rökdetektor med servicelarm och inbyggd kontrollenhet, 230V

Vill du veta mer om våra Rökdetektorer för kanal?

Fyll i ditt postnummer nedan så får du kontaktuppgifter till närmaste säljare!


Hitta säljare!
Följ oss:

Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar och säljer givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilationsaggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3 för ventilationskanaler, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2 larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.
© Calectro AB 2019