Calectro använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Mer information OK!
Produktsortiment
3-i-1 regulator med pekskärm
Avancerad rumsregulator som mäter både CO2, temperatur och fuktighet.
I/O Modbus moduler
Samla upp givarsignaler och distribuera dem vidare med nya IOMB-02 och -03
Anpassade produkter
Låt oss skräddarsy en produkt
för dina behov.

Behovsstyrd ventilation

Koldioxid (CO2) är en luktlös gas som finns naturligt i vår utandningsluft. Människan påverkas dock negativt redan vid svagt förhöjda doser med effekter som huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Med A-SENSE kan man enkelt och tillförlitligt mäta luftens CO2-mängd i en lokal och använda informationen till att energieffektivt reglera ventilationen för ett perfekt inomhusklimat.


Hur fungerar applikationen?

Systemet bygger på en CO2 givare som kopplas direkt till ett luftspjäll eller till en extern reglercentral.
En PIR sensor kan om så önskas kopplas direkt till CO2 givaren för ökad effektivitet. När PIR sensorn indikerar att personer finns i lokalen öppnar CO2 givaren lokalens luftspjäll till grundflöde. Om CO2 mängden överstiger börvärdet öppnas spjället ytterligare för att ventilera bort oönskad CO2 ur lokalen. Detta gör att ventilationen konstant hålls exakt till den effekt som krävs utan energispill.


CO2 styrningsteknik kan ge stora energibesparingar i lokaler som står oanvända vissa delar av dygnet t.ex. gymnastikhallar. I dessa kan det krävas full ventilationseffekt när lokalen används, men timmen senare när lokalen är tom, behövs endast grundventilation. Våra CO2 givare är utvecklade av en av världens ledande tillverkare, Sverigebaserade SenseAir AB.


Varför SenseAirs CO2-givare?
NDIR (Non Dispersive Infrared)

A-SENSE använder en pulserande infraröd ljusstråle för att detektera mängden CO2 i den omgivande luften, sk. NDIR teknik. Denna teknik har dock utvecklats vidare då längden på ljusstrålen är mycket viktig för att skapa en tillförlitlig detektering av CO2 partiklar i luften samtidigt som man önskar en så kompakt enhet som möjligt. Lösningen har därför blivit att placera ljuskällan i en spegelkammare så att ljuset studsar fram och tillbaka 6 gånger i kammaren innan den träffar detektorn. Denna teknik ger oöverträffade mätresultat, är omgivnings och temperatursäker och är mycket långtidsstabil.
Temperaturmätning

Förutom att ventilation kan behövas vid ökad CO2-halt i en lokal, kan detsamma behövas vid ökning av rumstemperaturen, tex. vid stark ljusinstrålning en solig dag. A-SENSE är därför även utrustad med inbyggd temperaturgivare, så att ventilationen kan kompensera både för höjd CO2-halt och eller temperatur.Automatisk kalibreringsfunktion

A-SENSE har en automatisk kalibreringsfunktion kallad "ABC" som mäter lägstahalten av CO2 per dygn och var åttonde dag korrigerar givarens baskurva, vilket under normala förhållanden gör givarna helt underhållsfria.

Snabbt konfigureringsbar via PC

Alla A-SENSE enheter konfigureras lätt och överskådligt via ett grafiskt PC-program. Detta gör även att många enheter snabbt kan konfigureras då parametrarna från en enhet lätt kan läsas ned till en annan enhet. t.ex. vid större installationer eller service.

Lättavläst display och snabb justering av börvärde

Vissa modeller av A-SENSE har display som redovisar ppm mängden CO2 och rummets temperatur i realtid. Displayen kan även brukas för finjustering av givarens CO2- och temperaturbörvärde via två dolda knappar på enhetens framsida.MODBUS kommunikation

Modbus  är ett kommunikationsgränssnitt som möjliggör central övervakning och styrning av alla anslutna enheter i nätverket. Samtliga A-SENSE modeller kan fås med Modbus kommunikation som tillval.Läs mer!

Nedan finns ett urval av SenseAirs CO2 produkter. Vill du se alla produkter så finns dessa i
produktsortimentsfliken som finns under logotypen längst upp till vänster.


T-SENSE-VAV-D
CO2-, temperatur- och RH-regulator med pekskärm, för väggmontering
T-SENSE-VAV
CO2-, temperatur- och RH-regulator, för väggmontering
A-SENSE-D
CO2 och temperaturgivare med display för väggmontering
A-SENSE-VAV-D
CO2 och temperaturregulator med display för väggmontering
Produkten har utgått och ersätts med: T-SENSE-VAV-D.
UG3-A-SENSE
CO2 och temperaturgivare för kanalmontering
UG3-A-SENSE-V-D
CO2 och temperatur VAV-regulator med display för kanalmontering
M-SENSE III
CO2 och CO givare med display för övervakning samt styrning av ventilation i t.ex. garage.
PIR-TFT-550-B
Rörelsedetektor med temperatur-vakt och till- och frånslags-fördröjning.

Vill du veta mer om våra givare för behovsstyrd ventilation?

Fyll i ditt postnummer nedan så får du kontaktuppgifter till närmaste säljare!


Hitta säljare!
Följ oss:

Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar och säljer givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilationsaggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3 för ventilationskanaler, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2 larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.
© Calectro AB 2019